Daňové doklady

<  Zpět na výpis

Plátci daně z přidané hodnoty mají povinnost vést evidenci pro účely zákona o dani z přidané hodnoty (známé jako DPH) v takovém rozsahu, aby byli schopni prokázat, že záznamy, které uvedli v daňovém přiznání k DPH odpovídají skutečnosti. Evidence je tak podkladem pro sestavení daňového přiznání k DPH. Všechny údaje musí být členěny tak, jak je nutné pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného hlášení. Záznamy také musíme členit podle jednotlivých druhů plnění a to na to co je tady v České republice a co z Evropské unie.

 

Každý, kdo poskytuje služby nebo prodává zboží, musí vystavit daňový doklad. A proč doklady vůbec vystavujeme? Zpravidla je náš obchodní partner plátce DPH a díky daňovému dokladu má důkaz k prokázání nároku na odpočet daně. 

 

Za správnost údajů na daňovém dokladu zodpovídá ten, kdo doklad vystavil. Pokud máme k dispozici jen zjednodušený daňový doklad, tak za vypočtenou daň na zjednodušeném daňovém dokladu zodpovídá ten, kdo si uplatňuje nárok na odpočet DPH. Daňové doklady musí být vystaveny podle zákona do 15 dnů. V případech obchodování se zahraničím je nutné vystavit doklad do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém vznikla daňová povinnost.

 

Daňovými doklady, se kterými se můžeme setkat patří:

  • daňový doklad,
  • zjednodušený daňový doklad,
  • souhrnný daňový doklad,
  • splátkový kalendář,
  • opravný daňový doklad,
  • platební kalendář,
  • doklad o použití.